U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 mei 2007 door de heer Roland Van Goethem in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de besteding van Vlaams overheidsgeld, naar aanleiding van het pleidooi van de minister om de Vlaamse bijdrage aan Unicef voor lokale onderwijsprojecten in India te vertienvoudigen

van Roland Van Goethem, Katleen Martens, Linda Vissers, An Michiels, Marie-Rose Morel en Werner Marginet
1216 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 mei 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
23 mei 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1216 (2006-2007) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid