U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

1123 (2006-2007) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3 en 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

8 mei 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1123 (2006-2007) nr. 1
1123 (2006-2007) nr. 2
1123 (2006-2007) nr. 3
1123 (2006-2007) nr. 4