U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met het verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen door de Algemene Conferentie van UNESCO tijdens haar zestiende zitting in Parijs op 14 november 1970

1043 (2006-2007) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

2 mei 2007
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1043 (2006-2007) nr. 1
1043 (2006-2007) nr. 2
1043 (2006-2007) nr. 3