U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

van de Vlaamse Regering
19-A (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
15 mei 2007
In behandeling in
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
24 mei 2007
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Afgehandeld in
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
29 mei 2007
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Afgehandeld in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
31 mei 2007
Afgehandeld in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
12 juni 2007
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 juni 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
29 juni 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
11 maart 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19-A (2006-2007) nr. 1
19-A (2006-2007) nr. 1-Bijlagen
19-A (2006-2007) nr. 2-A
19-A (2006-2007) nr. 2-B
19-A (2006-2007) nr. 2-C
19-A (2006-2007) nr. 2-D
19-A (2006-2007) nr. 2-E
19-A (2006-2007) nr. 2-F
19-A (2006-2007) nr. 2-G
19-A (2006-2007) nr. 2-H
19-A (2006-2007) nr. 2-I
19-A (2006-2007) nr. 2-J
19-A (2006-2007) nr. 2-K
19-A (2006-2007) nr. 5