U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

van de Vlaamse Regering
19-A (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
15 mei 2007
In behandeling in
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda:
(Bevoegdheden van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever en bespreking
(Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en eventueel algemene bespreking
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
22 mei 2007
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: (Bevoegdheid Binnenlands Bestuur van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Toelichting bij het verslag van het Rekenhof en bespreking
24 mei 2007
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Afgehandeld in
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda:
(Bevoegdheden Wonen, Stedenbeleid en Inburgering van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
(Bevoegdheid Gelijke Kansen van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Media van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme ) Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheid Werk van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheid Brussel van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming (Bevoegdheid Vlaamse Rand van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Verslaggever: N Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda:
(Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Bespreking
(Bevoegdheden Economie en Ondernemen van mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Verslaggever: N. Bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
29 mei 2007
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Afgehandeld in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: (Bevoegdheid Bestuurszaken van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda:
(Bevoegdheden Openbare Werken en Energie van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Indicatieve stemming
(Bevoegdheid Mobiliteit van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheid Onderwijs van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bespreking van de meerjarenbegroting
31 mei 2007
Afgehandeld in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheid Vlaamse Rand van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Sport van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Bespreking Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bevoegdheden
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheden Wetenschap en Innovatie van mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Bespreking Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bevoegdheden
12 juni 2007
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eindstemming
29 juni 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
11 maart 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19-A (2006-2007) nr. 1
19-A (2006-2007) nr. 1-Bijlagen
19-A (2006-2007) nr. 2-A
19-A (2006-2007) nr. 2-B
19-A (2006-2007) nr. 2-C
19-A (2006-2007) nr. 2-D
19-A (2006-2007) nr. 2-E
19-A (2006-2007) nr. 2-F
19-A (2006-2007) nr. 2-G
19-A (2006-2007) nr. 2-H
19-A (2006-2007) nr. 2-I
19-A (2006-2007) nr. 2-J
19-A (2006-2007) nr. 2-K
19-A (2006-2007) nr. 5

Meer details

Verslaggevers
Sabine Poleyn, Luk Van Nieuwenhuysen, Stefaan Sintobin, Erik Matthijs, Annick De Ridder, Tom Dehaene, Joris Van Hauthem, Koen Van den Heuvel, Margriet Hermans, Greet Van Linter, André Van Nieuwkerke, Dirk De Cock en Else De Wachter
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid