U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen

1124 (2006-2007) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

24 april 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.