U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 60 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wat de televisiediensten betreft

1172 (2006-2007) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken:

Documenten

1172 (2006-2007) nr. 1
1172 (2006-2007) nr. 2
1172 (2006-2007) nr. 3
1172 (2006-2007) nr. 4
1172 (2006-2007) nr. 5