U bent hier

Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2006

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2006-2007) nr. 1

Procedureverloop

18 april 2007
Te behandelen in
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
10 mei 2007
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstukken 4.5 en 5.5 Thematische aanbevelingen inzake Milieu en Water (2006-03 tot 2006-09) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 9: Verkeer, infrastructuur en mobiliteit Hoofdstuk 5: Water, gas en elektriciteit Gedachtewisseling met de heer Bernard Hubeau, Vlaams Ombudsman, en mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen en de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Benoeming van een verslaggever
29 mei 2007
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Afgehandeld in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Hoofdstuk 13: Voorstellen en aanbevelingen Gedachtewisseling met de heer Bernard Hubeau, Vlaams Ombudsman, en de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid Benoeming van een verslaggever
12 juni 2007
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afgehandeld in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 11 Welzijn en gezondheid Benoeming van een verslaggever en bespreking
19 juni 2007
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Afgehandeld in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 9: Verkeer, infrastructuur en mobiliteit Hoofdstuk 5: Water, gas en elektriciteit Gedachtewisseling met de heer Bernard Hubeau, Vlaams Ombudsman, en mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen en de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Benoeming van een verslaggever
28 juni 2007
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 10: Economie en werkgelegenheid Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming Benoeming van een verslaggever
2 juli 2007
In behandeling in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Afgehandeld in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 7: Wonen Gedachtewisseling met de heer Bernard Hubeau, Vlaams Ombudsman en mevrouw Anne-Marie Hanselaer, onderzoeker Benoeming van een verslaggever
5 juli 2007
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 10: Economie en werkgelegenheid Benoeming van een verslaggever
4 oktober 2007
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Afgehandeld in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 10: Economie en werkgelegenheid Benoeming van een verslaggever en bespreking

Documenten

41 (2006-2007) nr. 1
41 (2006-2007) nr. 2
41 (2006-2007) nr. 3
41 (2006-2007) nr. 4
41 (2006-2007) nr. 5
41 (2006-2007) nr. 6
41 (2006-2007) nr. 7

Meer details

Verslaggevers
André Van Nieuwkerke, Erik Matthijs, Laurence Libert, Tom Dehaene, Flor Koninckx, Michèle Hostekint en Louis Bril
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid