U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering en financiering van bodemsanering van tankstations

van de Vlaamse Regering
1175 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 maart 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
10 mei 2007
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
8 juni 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
10 september 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1175 (2006-2007) nr. 1
1175 (2006-2007) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid