U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 60 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wat de televisiediensten betreft (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van artikelen 31 en 60 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wat de radiodiensten en de televisiediensten betreft)

van Kris Van Dijck, Carl Decaluwe, Dany Vandenbossche, Patricia Ceysens en Bart Caron
1172 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 maart 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
19 april 2007
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
11 mei 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
6 juli 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1172 (2006-2007) nr. 1
1172 (2006-2007) nr. 3
1172 (2006-2007) nr. 4
1172 (2006-2007) nr. 5

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid