U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 maart 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
19 april 2007
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk II Afvalstoffen Hoofdstuk XII Riviervisserij Hoofdstuk XIII Natuurbehoud Hoofdstuk XV Decreet Integraal Waterbeleid Hoofdstuk XVI Interne werking MiNa-raad Hoofdstuk XVII Bevoegde autoriteit voor de in- en uitvoer van afvalstoffen Hoofdstuk XVIII Overgangsbepaling plan-MER Hoofdstuk XIX Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
24 april 2007
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk III Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Hoofdstuk IV GRB-recuperatie Hoofdstuk V Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen Hoofdstuk VI Werkmaatschappijen elektriciteit Hoofdstuk VII Werkmaatschappijen gas Hoofdstuk VIII Aansluiting van productie-installaties van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het distributienet voor elektriciteit Hoofdstuk IX Aansluiting van productie-installaties van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het aardgasdistributienet Hoofdstuk X Wijzigingen in het Elektriciteitsdecreet wat betreft sanctiebepalingen inzake openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik en betreffende informatie en sensibilisering voor het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitskosten van de eindafnemers Hoofdstuk XI Wijzigingen in het Aardgasdecreet wat betreft sanctiebepalingen inzake openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik en betreffende informatie en sensibilisering voor het aardgasverbruik en de aardgaskosten van de eindafnemers Hoofdstuk XIV Eigen vermogen Flanders Hydraulics - samenstelling beheerscommissie Hoofdstuk XIX Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever en bespreking
26 april 2007
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk II Afvalstoffen Hoofdstuk XII Riviervisserij Hoofdstuk XIII Natuurbehoud Hoofdstuk XV Decreet Integraal Waterbeleid Hoofdstuk XVI Interne werking MiNa-raad Hoofdstuk XVII Bevoegde autoriteit voor de in- en uitvoer van afvalstoffen Hoofdstuk XVIII Overgangsbepaling plan-MER Hoofdstuk XIX Inwerkingtreding Voortzetting van de bespreking en stemming
3 mei 2007
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk II Afvalstoffen Hoofdstuk XII Riviervisserij Hoofdstuk XIII Natuurbehoud Hoofdstuk XV Decreet Integraal Waterbeleid Hoofdstuk XVI Interne werking MiNa-raad Hoofdstuk XVII Bevoegde autoriteit voor de in- en uitvoer van afvalstoffen Hoofdstuk XVIII Overgangsbepaling plan-MER Hoofdstuk XIX Inwerkingtreding Stemming
25 mei 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
19 juni 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1164 (2006-2007) nr. 1
1164 (2006-2007) nr. 3
1164 (2006-2007) nr. 4
1164 (2006-2007) nr. 5

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid