U bent hier

Voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

van Kris Van Dijck, Robert Voorhamme, Kathleen Helsen, Sven Gatz en Dirk De Cock
1163 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: opnieuw aanhangig gemaakt

Procedureverloop

23 maart 2007
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
23 mei 2007
Advies Raad van State gevraagd.
6 november 2007
13 november 2007
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
13 december 2007
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Motie belangenconflict Parl. Franse Gemeenschap.
11 februari 2008
Overleg in Gemengde Overlegcommissie.
15 mei 2008
Advies Senaat aan Overlegcomité.
11 juni 2008
Besluit Overlegcomité.
17 juni 2008
Motie belangenconflict Parl. Fr. Gemeenschapscomm..
8 juli 2008
Overleg in Gemengde Overlegcommissie.
4 december 2008
Advies Senaat aan Overlegcomité.
14 januari 2009
Motie belangenconflict Waals Parlement.
9 februari 2009
Overleg in Gemengde Overlegcommissie.
6 juni 2009
Vervallen.
15 juli 2009
Opnieuw aanhangig gemaakt.

Documenten

1163 (2006-2007) nr. 1
1163 (2006-2007) nr. 5

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid