U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, wat de oprichting van een jeugdfonds betreft

van Johan Sauwens, Kris Van Dijck en Laurence Libert
1159 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

21 maart 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
6 juni 2009
Ingetrokken

Documenten

1159 (2006-2007) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid