U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 14 maart 2007 door de heren Jan Penris en Jos De Meyer in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, respectievelijk over het statuut en de inhoud van de zogenaamde strategische visienota betreffende de zeehavens en over de samenwerking tussen de Vlaamse zeehavens en de verbindingen ertussen via weg, spoor en binnenvaart

van Jos De Meyer, Frans Peeters, Annick De Ridder, Joris Vandenbroucke en Jan Peumans
1144 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 maart 2007
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
28 maart 2007
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

1144 (2006-2007) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid