U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Democratische Republiek Ethiopië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 26 oktober 2006

van de Vlaamse Regering
1138 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 maart 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
24 april 2007
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
8 juni 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juli 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1138 (2006-2007) nr. 1
1138 (2006-2007) nr. 2

Meer details

Verslaggevers
Roland Van Goethem en Luc Van den Brande
Materie
Gewestaangelegenheid