U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 maart 2007 door de heer Erik Arckens in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over het problematisch karakter van een doorgedreven cultureel participatiebeleid en de zogenaamde actieve cultuurstaat, naar aanleiding van het voorstel van de minister inzake een symbolische euro toegangsgeld voor de jeugd

van Erik Arckens, Werner Marginet en Johan Deckmyn
1137 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

12 maart 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
28 maart 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1137 (2006-2007) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid