U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 maart 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
24 april 2007
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
8 mei 2007
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
14 juni 2007
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Verslaggeving over de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en stemming
27 juni 2007
6 juli 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
20 juli 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1123 (2006-2007) nr. 1
1123 (2006-2007) nr. 3
1123 (2006-2007) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid