U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid

1024 (2006-2007) nr. 4
Amendementen 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 en 40
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

1 februari 2007
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers