U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

van de Vlaamse Regering
1081 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 januari 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
1 maart 2007
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 maart 2007
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
27 april 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
20 juni 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1081 (2006-2007) nr. 1
1081 (2006-2007) nr. 2
1081 (2006-2007) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid