U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, ondertekend in Brussel op 6 december 2002, en met het protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, ondertekend in Peking op 5 september 2005

van de Vlaamse Regering
1068 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 januari 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
8 mei 2007
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
27 juni 2007
6 juli 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
5 september 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1068 (2006-2007) nr. 1
1068 (2006-2007) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Jan Roegiers
Materie
Gewestaangelegenheid