U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 16 januari 2007 door mevrouw Joke Schauvliege in commissie gehouden interpellatie tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de evaluatie en bijsturingen van de reguleringsimpactanalyse (RIA)

van Joke Schauvliege, Dirk De Cock, Sven Gatz, Kris Van Dijck en Cathy Berx
1071 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 januari 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
31 januari 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1071 (2006-2007) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid