U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met het oog op het toelaten van bijstand door vertrouwenspersonen van OCMW-raadsleden met een handicap bij de uitoefening van hun mandaat

van Jef Tavernier, Jos Stassen, Mieke Vogels, Vera Dua, Eloi Glorieux en Rudi Daems
1067 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

18 januari 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
30 januari 2007
Behandeling in samenhang in commissie
Impliciet verworpen

Documenten

1067 (2006-2007) nr. 1
1067 (2006-2007) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Jan Verfaillie
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid