U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 17 januari 2007 1° door de heer Eloi Glorieux in plenaire vergadering gehouden interpellatie tot de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over het regeringsstandpunt inzake het verlengen van de levensduur van de kerncentrales, naar aanleiding van de uitspraken ter zake van minister Kris Peeters; 2° door de heer Bart Martens in plenaire vergadering gehouden actuele interpellatie tot de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de uitstap uit kernenergie en de uitlatingen hierover van Vlaams minister van Energie Kris Peeters

van Mieke Vogels, Vera Dua, Eloi Glorieux, Rudi Daems, Jos Stassen en Jef Tavernier
1066 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 januari 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
31 januari 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1066 (2006-2007) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid