U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 11 januari 2007 door de heer Rudi Daems in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over lopende procedures inzake oppervlaktedelfstoffenplannen in Vlaanderen

van Rudi Daems, Eloi Glorieux, Jos Stassen, Jef Tavernier, Vera Dua en Mieke Vogels
1062 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 januari 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
31 januari 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1062 (2006-2007) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid