U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 11 januari 2007 door mevrouw Marleen Van den Eynde in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de resultaten van het biomonitoringonderzoek bij volwassenen en het gevoerde beleid van de Vlaamse Regering inzake milieuverontreiniging

van Marleen Van den Eynde, Katleen Martens, Frans Wymeersch, Pieter Huybrechts en Stefaan Sintobin
1061 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 januari 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
31 januari 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1061 (2006-2007) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid