U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opgemaakt in Parijs op 19 oktober 2005, en de bijlagen I en II

van de Vlaamse Regering
1048 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 januari 2007
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
8 februari 2007
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
20 april 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
25 juli 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1048 (2006-2007) nr. 1
1048 (2006-2007) nr. 2

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid