U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela), anderzijds, ondertekend in Rome op 15 december 2003

939 (2005-2006) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

21 december 2006
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

939 (2005-2006) nr. 1
939 (2005-2006) nr. 2
939 (2005-2006) nr. 3