U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (citeertitel: "Mestdecreet")

1007 (2006-2007) nr. 9
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

21 december 2006
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1007 (2006-2007) nr. 1
1007 (2006-2007) nr. 5
1007 (2006-2007) nr. 6
1007 (2006-2007) nr. 9