U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005

1009 (2006-2007) nr. 7
Amendementen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

21 december 2006
Amendementen (pdf) ingediend

Documenten

1009 (2006-2007) nr. 1
1009 (2006-2007) nr. 3
1009 (2006-2007) nr. 4
1009 (2006-2007) nr. 5
1009 (2006-2007) nr. 6
1009 (2006-2007) nr. 7