U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

1007 (2006-2007) nr. 8
Amendementen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 en 48
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

20 december 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1007 (2006-2007) nr. 1
1007 (2006-2007) nr. 5
1007 (2006-2007) nr. 6
1007 (2006-2007) nr. 8