U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

1007 (2006-2007) nr. 7
Amendementen 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 en 37
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

19 december 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1007 (2006-2007) nr. 1
1007 (2006-2007) nr. 5
1007 (2006-2007) nr. 6
1007 (2006-2007) nr. 7