U bent hier

Reflectienota op het voorstel van decreet tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005

van Jef Tavernier en Eloi Glorieux
1009 (2006-2007) nr. 5
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

12 december 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1009 (2006-2007) nr. 1
1009 (2006-2007) nr. 3
1009 (2006-2007) nr. 4
1009 (2006-2007) nr. 5
1009 (2006-2007) nr. 6