U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen en over het voorstel van decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

1007 (2006-2007) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

8 december 2006

Documenten

1007 (2006-2007) nr. 1
1007 (2006-2007) nr. 5
1007 (2006-2007) nr. 6

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Erik Matthijs en Frans Wymeersch
Materie
Gewestaangelegenheid