U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

1007 (2006-2007) nr. 3
Amendementen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

7 december 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1007 (2006-2007) nr. 1
1007 (2006-2007) nr. 3
1007 (2006-2007) nr. 5
1007 (2006-2007) nr. 6