U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 en over het voorstel van resolutie betreffende een duurzame beleggingsstrategie voor de middelen van het Toekomstfonds (Hoofdstuk I - Algemeen; Hoofdstuk V - Fiscaliteit; Hoofdstuk XXI - Oprichting begrotingsfonds IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering; Hoofdstuk XIIIbis - Fonds ter valorisatie van de GIMV-participatie (nieuw); Hoofdstuk XXVI - Toekomstfonds; Hoofdstuk XXVIII - Inwerkingtreding van Comptabiliteitsdecreet; Hoofdstuk XXIXbis - Bekrachtiging van de aanvaarding van de schenking precolumbiaanse kunst (nieuw); Hoofdstuk XXX - Slotbepalingen)

namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Erik Matthijs
965 (2006-2007) nr. 10
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

5 december 2006
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

965 (2006-2007) nr. 6
965 (2006-2007) nr. 10
965 (2006-2007) nr. 11
965 (2006-2007) nr. 12
965 (2006-2007) nr. 13
965 (2006-2007) nr. 14
965 (2006-2007) nr. 15
965 (2006-2007) nr. 16
965 (2006-2007) nr. 17
965 (2006-2007) nr. 18
965 (2006-2007) nr. 19
965 (2006-2007) nr. 20
965 (2006-2007) nr. 21
965 (2006-2007) nr. 24

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Erik Matthijs