U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Mauritius inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 30 november 2005

van de Vlaamse Regering
1029 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 december 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
13 maart 2007
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
20 april 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
21 mei 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1029 (2006-2007) nr. 1
1029 (2006-2007) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Johan Verstreken
Materie
Gewestaangelegenheid