U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

19 (2006-2007) nr. 5
Amendementen 4, 5, 6 en 7
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

5 december 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten