U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

verslag door Karlos Callens
19 (2006-2007) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

4 december 2006
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

19 (2006-2007) nr. 4
19 (2006-2007) nr. 6