U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005

1009 (2006-2007) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

4 december 2006
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1009 (2006-2007) nr. 1
1009 (2006-2007) nr. 3
1009 (2006-2007) nr. 4
1009 (2006-2007) nr. 5
1009 (2006-2007) nr. 6

Meer details

Verslaggevers
Hubert Brouns en Ludwig Caluwé