U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid

van de Vlaamse Regering
1024 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 november 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 december 2006
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1 februari 2007
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 februari 2007
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
9 maart 2007
Bekrachtigd en afgekondigd
4 mei 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid