U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

19 (2006-2007) nr. 3
Amendementen 1, 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

30 november 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

19 (2006-2007) nr. 3
19 (2006-2007) nr. 4
19 (2006-2007) nr. 6