U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005

1009 (2006-2007) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

28 november 2006
Amendementen (pdf) ingediend

Documenten

1009 (2006-2007) nr. 1
1009 (2006-2007) nr. 2
1009 (2006-2007) nr. 3
1009 (2006-2007) nr. 4
1009 (2006-2007) nr. 5
1009 (2006-2007) nr. 6