U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 november 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
30 november 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
5 december 2006
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 december 2006
In behandeling in plenaire vergadering
20 december 2006
Aangenomen in plenaire vergadering
22 december 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
26 februari 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2006-2007) nr. 1
19 (2006-2007) nr. 4
19 (2006-2007) nr. 6

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid