U bent hier

Verzoekschrift over het fokkerijbeleid binnen het departement Landbouw. Verslag namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door mevrouw Tinne Rombouts en de heer Stefaan Sintobin aan de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

1013 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

17 november 2006
6 december 2006
Plenaire vergadering

Documenten

1013 (2006-2007) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid