U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001, wat de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienetwerk betreft

477 (2005-2006) nr. 4
Amendementen 8, 9, 10, 11 en 12
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

13 november 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

477 (2005-2006) nr. 1
477 (2005-2006) nr. 2
477 (2005-2006) nr. 4
477 (2005-2006) nr. 6
477 (2005-2006) nr. 7
477 (2005-2006) nr. 8