U bent hier

Voorstel van decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

van Tinne Rombouts, Patrick Lachaert, Bart Martens, Erik Matthijs, Karlos Callens en André Van Nieuwkerke
1007 (2006-2007) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Mestdecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 november 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
23 november 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
29 november 2006
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Bond Beter Leefmilieu
7 december 2006
Tweede lezing in commissie gevraagd
12 december 2006
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
21 december 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
22 december 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
29 december 2006
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1007 (2006-2007) nr. 1
1007 (2006-2007) nr. 5
1007 (2006-2007) nr. 6

Meer details

Verslaggevers
Erik Matthijs en Frans Wymeersch
Materie
Gewestaangelegenheid