U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 oktober 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
14 november 2006
In behandeling in
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk XXV: Dagcentra voor palliatieve verzorging Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk II: Onderwijs Hoofdstuk XXX: Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk V. Fiscaliteit Hoofdstuk XXVII. Toekomstfonds Hoofdstuk XXVIII. Inwerkingtreding van Comptabiliteitsdecreet Hoofdstuk XXX. Slotbepalingen (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, toelichting en (eventueel) bespreking
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk XXIV: Eigen Vermogens - Afdeling II. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Jeugdbeleid Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
16 november 2006
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk VI: Leefmilieu (behalve afdeling II) Hoofdstuk VII: IVA VMM Hoofdstuk IX: Life-fonds Hoofdstuk X: Milieuheffingen Hoofdstuk XXIV: Eigen vermogens Hoofdstuk XXX: Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk XIII. Fonds ter Bevordering van de Sociale Economie in Vlaanderen Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk XVI: Vlaamse Wooncode Hoofdstuk XXIII: Stadsvernieuwingsprojecten Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk IV: Jeugdbeleid Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk XII: Activering van het risicokapitaal in Vlaanderen Hoofdstuk XV: Winwinlening Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk II Onderwijs Verslaggever: N. Bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XI: Herstelfonds Hoofdstuk XXX: Slotbepalingen Benoeming van een verslagger, bespreking en eventueel stemming
21 november 2006
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk XXV: Dagcentra voor palliatieve verzorging Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Hoofdstuk XVIII: Schenking meubilair aan onderwijsnetten Hoofdstuk XIX: DAB Overheidspersoneel Hoofdstuk XX: DAB ICT Hoofdstuk XXVI: Fondsen Personeelsleden met Verlof voor Opdracht Hoofdstuk XXX: Slotbepalingen (Bevoegdheid Bestuurszaken van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk III: vzw ESF-Agentschap Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk VI: Leefmilieu (Afdeling II) Hoofdstuk VIII: Grindfonds en grindwinning Hoofdstuk XXX: Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I: Algemeen Hoofdstuk V: Fiscaliteit Hoofdstuk XXVI: Toekomstfonds Hoofdstuk XXVIII: Inwerkingtreding van Comptabiliteitsdecreet Hoofdstuk XXX: Slotbepalingen (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Toelichting door het Rekenhof en voortzetting van de bespreking
22 november 2006
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk XXI: Oprichting begrotingsfonds van de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Bespreking
23 november 2006
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk IV: Jeugdbeleid Hoofdstuk XIV: VRT Eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk XVI: Vlaamse Wooncode Hoofdstuk XXIII: Stadsvernieuwingsprojecten Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk VI: Leefmilieu (behalve afdeling II) Hoofdstuk VII: IVA VMM Hoofdstuk IX: Life-fonds Hoofdstuk X: Milieuheffingen Hoofdstuk XXIV: Eigen vermogens Hoofdstuk XXX: Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming Hoofdstuk XXIV: Eigen Vermogens - Afdeling II. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Verslaggeving van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en stemming
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk XVII. Wetenschap en Innovatie Hoofdstuk XXX. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XI: Herstelfonds Hoofdstuk XXX: Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk II: Onderwijs Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda:
Hoofdstuk XII: Activering van het risicokapitaal in Vlaanderen Hoofdstuk XV: Winwinlening Voortzetting van de bespreking
Hoofdstuk III: vzw ESF-Agentschap Hoofdstuk XII: Activering van het risicokapitaal in Vlaanderen Hoofdstuk XIII: Fonds ter Bevordering van de Sociale Economie in Vlaanderen Hoofdstuk XV: Winwinlening Verslaggever: de heer Koen Van den Heuvel Stemming
28 november 2006
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk XXI. Oprichting begrotingsfonds van de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
Hoofdstuk XXIX: Fonds Ontwikkelingssamenwerking (Bevoegdheid Ontwikkelingssamenwerking van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
965 (2006-2007) - Nr. 6: amendement strekkende tot invoeging van een Hoofdstuk XXIXbis: Toerisme (Bevoegdheid Toerisme van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk XXV: Dagcentra voor palliatieve verzorging Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdtsuk VI: Leefmilieu (Afdeling II) Hoofdstuk VIII: Grindfonds en grindwinning Hoofdstuk XXX: Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Hoofdstuk XXII: Vlaams Provinciefonds (Bevoegdheid Binnenlandse Aangelegenheden van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
29 november 2006
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk II: Onderwijs Voortzetting van de bespreking en stemming
30 november 2006
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk XVI: Vlaamse Wooncode Hoofdstuk XXIII: Stadsvernieuwingsprojecten Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk IV: Jeugdbeleid Hoofdstuk XIV: VRT Stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk III: vzw ESF-Agenschap Stemming
5 december 2006
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I: Algemeen Hoofdstuk V: Fiscaliteit Hoofdstuk XXI: Oprichting begrotingsfonds van de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering Hoofdstuk XXVI: Toekomstfonds Hoofdstuk XXVIII: Inwerkingtreding van Comptabiliteitsdecreet Hoofdstuk XXX: Slotbepalingen
22 december 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
29 december 2006
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

965 (2006-2007) nr. 1
965 (2006-2007) nr. 6
965 (2006-2007) nr. 10
965 (2006-2007) nr. 11
965 (2006-2007) nr. 12
965 (2006-2007) nr. 13
965 (2006-2007) nr. 14
965 (2006-2007) nr. 15
965 (2006-2007) nr. 16
965 (2006-2007) nr. 17
965 (2006-2007) nr. 18
965 (2006-2007) nr. 19
965 (2006-2007) nr. 20
965 (2006-2007) nr. 21
965 (2006-2007) nr. 24

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Karlos Callens, Kathleen Helsen, Tom Dehaene, Greet Van Linter, Jan Peumans, Steven Vanackere, Herman De Reuse, Jan Laurys, Erik Matthijs, Michèle Hostekint, Margriet Hermans, Joke Schauvliege, Bart Martens, Linda Vissers, Jan Verfaillie, John Vrancken, Jan Roegiers, Wim Van Dijck, Koen Van den Heuvel, Stefaan Sintobin en Johan Verstreken
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid