U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 19 oktober 2006 door de heer Erik Arckens in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de communicatie aan de bevolking wat het subsidiebeleid in de kunstensector betreft en het primaat van de politiek

van Erik Arckens
958 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

23 oktober 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
8 november 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

958 (2006-2007) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid