U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

van de Vlaamse Regering, verslag door Herman De Reuse, Erik Matthijs, Tinne Rombouts, Stefaan Sintobin, Kathleen Helsen, Greet Van Linter, Tom Dehaene, Jan Peumans, Steven Vanackere, Jan Laurys, Michèle Hostekint, Margriet Hermans, Koen Van den Heuvel, Joke Schauvliege, Bart Martens, John Vrancken, Jan Roegiers, Linda Vissers, Mark Demesmaeker, Erik Arckens, Jan Verfaillie, Johan Verstreken, Cathy Berx, Anissa Temsamani en Wim Van Dijck
15 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 oktober 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
9 november 2006
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
14 november 2006
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheden Onderwijs en Vorming van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheid Mobiliteit van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Toelichting door het Rekenhof en algemene bespreking
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Sport van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
16 november 2006
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Media van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur)
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheid Wonen van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheden Jeugd en Sport van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheden Economie en Ondernemen van mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheden Onderwijs en Vorming van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Verslaggever: N. Bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
21 november 2006
In behandeling in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheid Buitenlandse Handel van mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: (Bevoegdheid Bestuurszaken van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheid Werk van de heer Frank Vandenbroucke, Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en bespreking.
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden Openbare Werken en Energie van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking
22 november 2006
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheid Mobiliteit van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheid Vlaamse Rand van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
23 november 2006
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
(Bevoegdheid Cultuur van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Bespreking
Eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden Wonen, Inburgering en Stedelijk Beleid van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheden Wetenschap en Innovatie van mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheid Gelijke Kansen van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheid Hoofdstedelijke Aangelegenheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheden Onderwijs en Vorming van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda:
(Bevoegdheden Economie en Ondernemen van mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Voortzetting van de bespreking
Indicatieve stemming
28 november 2006
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
(Bevoegdheden Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamenwerking van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
(Bevoegdheid Toerisme van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Verslaggevers: mevrouw Greet Van Linter en de heer Tom Dehaene (Bevoegdheden van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden Openbare Werken en Energie van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Bevoegdheid Binnenlandse Aangelegenheden van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
29 november 2006
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheden Onderwijs en Vorming van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
30 november 2006
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden Wonen, Stedenbeleid en Inburgering van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw en Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Verslaggeving van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen
5 december 2006
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en stemming
22 december 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
4 oktober 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

15 (2006-2007) nr. 1
15 (2006-2007) nr. 1-Bijlagen
15 (2006-2007) nr. 4-A
15 (2006-2007) nr. 4-B
15 (2006-2007) nr. 4-C
15 (2006-2007) nr. 4-D
15 (2006-2007) nr. 4-E
15 (2006-2007) nr. 4-F
15 (2006-2007) nr. 4-G
15 (2006-2007) nr. 4-H
15 (2006-2007) nr. 4-I
15 (2006-2007) nr. 4-J
15 (2006-2007) nr. 4-K
15 (2006-2007) nr. 4-L
15 (2006-2007) nr. 6
15 (2006-2007) nr. 6-Bijlagen
15 (2006-2007) nr. 6-Errata
15 (2006-2007) nr. 6-Erratum
15 (2006-2007) nr. 9
15 (2006-2007) nr. 10
15 (2006-2007) nr. 11-Erratum