U bent hier

Voorstel van decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

van Tinne Rombouts, Els Robeyns, Jos De Meyer, Karlos Callens en Mark Demesmaeker
953 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 oktober 2006
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in
  • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
28 november 2006
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
29 november 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
5 december 2006
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
7 december 2006
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
21 december 2006
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
22 december 2006
Bekrachtigd en afgekondigd.
22 januari 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

953 (2006-2007) nr. 1
953 (2006-2007) nr. 2
953 (2006-2007) nr. 4

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid