U bent hier

Voorstel van decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

van Tinne Rombouts, Els Robeyns, Jos De Meyer, Karlos Callens en Mark Demesmaeker, verslag door Vera Dua, Jul Van Aperen, Frans Wymeersch en Erik Matthijs
953 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 oktober 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
28 november 2006
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
29 november 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
5 december 2006
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Voorzetting van de bespreking en indicatieve stemming
7 december 2006
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
22 december 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
22 januari 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

953 (2006-2007) nr. 1
953 (2006-2007) nr. 2
953 (2006-2007) nr. 3
953 (2006-2007) nr. 4

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Vera Dua, Jul Van Aperen, Frans Wymeersch en Erik Matthijs
Materie
Gewestaangelegenheid