U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Voorstel van decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

van Tinne Rombouts, Els Robeyns, Jos De Meyer, Karlos Callens en Mark Demesmaeker
953 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 oktober 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
28 november 2006
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
29 november 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
5 december 2006
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
7 december 2006
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
21 december 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
22 december 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
22 januari 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

953 (2006-2007) nr. 1
953 (2006-2007) nr. 2
953 (2006-2007) nr. 4

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid