U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006, gesloten tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

van de Vlaamse Regering
948 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 september 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
9 november 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
22 november 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
1 december 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
8 januari 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

948 (2006-2007) nr. 1
948 (2006-2007) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid